آموزش های مرتبط
دیدن تمام آموزش ها
تکنیک سریع برای اصلاح تُن پوست با استفاده از Color Dodge و color burn در فتوشاپقابلیت پنهان کنتراست سه بعدی در فتوشاپ!

آموزش حذف لرزش عکس در فتوشاپ

در این آموزش ، نحوه رفع تاری یا لرزش در فتوشاپ را یادمیگیریم. من به شما نیا میدم که چگونه عکس های تار را در فتوشاپ به راحتی شارپ کنید.

 

 

یک نظر ارسال کنید !