آموزش های مرتبط
دیدن تمام آموزش ها
دانلود ۱۰ فایل Raw فرمت برای تمرین رتوش پرتره  قسمت دومدانلود ۲۰ فایل Raw فرمت برای تمرین رتوش پرتره

دانلود ۱۰ فایل Raw فرمت برای تمرین رتوش پرتره قسمت سوم

دانلود ۲۰ عکس خام و با کیفیت بسیار بالا مخصوص رتوش تصاویر

این فایل شمال تصاویر پرتره مرد ، زن ، عروس و داماد ، طبیعت و… میباشد

یک نظر ارسال کنید !