آموزش یک فتومنتاژ ساده در فتوشاپ – قلب آتلانتیس


در این آموزش ویرایش عکس فتوشاپ ما از انتخاب ها(select) استفاده نمی کنیم.

شما جلوه ها را تنها با استفاده از حالت های ترکیب و لایر ماسک ها ایجاد خواهید کرد.

 

 

من همچنین به شما آموزش خواهم داد که چگونه از فیلتر کمرا راو برای تولید بعد از انجام ترکیب تصاویر و ایجاد جلوهای زیبای بیشتری بر روی ترکیب ها و دستکاری تصاویر خود داشته باشید.

2 نظر

انصراف پاسخ به mahdisl لغو پاسخ