آموزش های مرتبط
دیدن تمام آموزش ها
آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی چهارمآموزش فتومنتاژ جلسه دهم – آموزش منجمد کردن دست ها در فتوشاپ ( Frost Effect )

آموزش فتومنتاژ جلسه دوازدهم – آموزش ایجاد اثر سوختگی در فتوشاپ

در این آموزش به شما نشان می دهم که چگونه با استفاده از تصاویر استوک و حالت های ترکیبی می توانید جلوه ای از بدن سوخته ایجاد کنید.

من به شما نشان می دهم که چگونه تنها با استفاده از ۴ تصویر استوک می توانید یک اثر خلاق فتوشاپ بسازید.

یک نظر ارسال کنید !