آموزش های مرتبط
دیدن تمام آموزش ها
آموزش فتومنتاژ جلسه ششم دوره ی استادی دابل اکسپوژر در فتوشاپ جلسه اولآموزش فتومنتاژ جلسه هفتم دوره ی استادی دابل اکسپوژر در فتوشاپ جلسه دوم

آموزش فتومنتاژ جلسه دوازدهم – آموزش ایجاد اثر سوختگی در فتوشاپ

در این آموزش به شما نشان می دهم که چگونه با استفاده از تصاویر استوک و حالت های ترکیبی می توانید جلوه ای از بدن سوخته ایجاد کنید.

من به شما نشان می دهم که چگونه تنها با استفاده از 4 تصویر استوک می توانید یک اثر خلاق فتوشاپ بسازید.

یک نظر ارسال کنید !