آموزش فتومنتاژ جلسه ششم دوره ی استادی دابل اکسپوژر در فتوشاپ جلسه اول


آموزش تخصصی فتومنتاژ جلسه ی ششم استادی در دابل اکسپوژر جلسه اول

 

در این آموزش ، با مبانی آنچه که باعث می شود یک دابل اکسپوژر انجام شود را شروع می کنیم و چگونه می توانید بهترین تصاویر ممکن را برای ترکیب در کنار هم پیدا کرده و ضبط کنید. سپس شما را با نمونه های مختلفی پیاده می کنیم و دو ، سه و حداکثر چهار تصویر مختلف را با هم ترکیب می کنید. بیاموزید که به حالت های ترکیبی ، اشیاء هوشمند ، ماسک لایه ها و موارد دیگر تسلط داشته باشید!

2 نظر

یک نظر ارسال کنید !