آموزش های مرتبط
دیدن تمام آموزش ها
آموزش فتومنتاژ جلسه دهم – آموزش منجمد کردن دست ها در فتوشاپ ( Frost Effect )آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی پنجم

آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی چهارم

دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی چهارم : آشنایی با ادجاستمنتهای:

 

invert

threshold

posterize

selective color

shadows highlights

gradient map

یک نظر ارسال کنید !